W ramach usług projektowych wykonujemy:1 1024x768

 • projekty ogrodów prywatnych
 • projekty zieleni na tarasach i roślinności w donicach
 • projekty zieleni reprezentacyjnej przy firmach i instytucjach użyteczności publicznej
 • projekty zieleni osiedlowej, przy placach zabaw, szkołach, przedszkolach
 • projekty zieleni miejskiej wzdłuż dróg, ciągów pieszych, na rondach, skwerach i w parkach
 • projekty nawierzchni, ścieżek, podjazdów z kostki betonowej i kamiennej

Aby rozpocząć pracę nad projektem będziemy potrzebować:

 • mapę działki wraz z wrysowanym budynkiem
 • aktualne zdjęcia ogrodu
 • krótki opis Inwestora zawierający jego oczekiwania i sugestie projektowe
 • Następnie w ciągu 5 dni roboczych powstają min 2 koncepcji zagospodarowania terenu z krótkim opisem i propozycjami najistotniejszych grup roślinnych
 • Inwestor nanosi na plany wszelkie korekty, spisuje uwagi i odsyła nam wszystko w formie mailowej

Na tej podstawie powstaje finalny projekt, który będzie zawierać:

 • rzut w kolorze z opisem poszczególnych fragmentów ogrodu
 • rzut techniczny z zaznaczoną roślinnością projektowaną oraz spis gatunkowy
 • rzut techniczny z dokładnymi wymiarami, opisem i podziałem na korę, żwir, grys, zaznaczone obrysy trawników, obrzeży, ścieżek oraz tarasu
 • min 2 wizualizacje w kolorze najciekawszych fragmentów ogrodu
 • zasady pielęgnacji
 • kosztorys wykonawczy